Domů

 

 

Moje sbírka

 

 

Vaše sbírka

 

 

Zajímavosti & info

  

 

Odkazy

 

 

Autor

 

 

English Version

 

FORMÁTY ZVUKOVÝCH NOSIČŮ
 

Na této stránce podrobněji popisuju způsob označování různých druhů zvukových nosičů a také systém značení katalogových čísel Warner Music.

Pro značení druhu zvukového nosiče

se standardně používá značka, udávající průměr nosiče v anglických palcích.

 

 Pro znak anglického palce je používán symbol shodný

s horními uvozovkami. Takže chceme-li vyjádřit

např. údaj PĚT ANGLICKÝCH PALCŮ, uvedeme 5".

Jde o mezinárodně zažité označování, díky kterému jednoduše poznáme, jde-li o vinyl, CD atd.

 

 

MADONNA CD

 3" = třípalcový CD singl nebo DVD singl
 5" = klasické CD či DVD album nebo singl
 8" = osmipalcový laserdisc
10"= desetipalcové vinylové EP
12"= dvanáctipalcový vinylový maxisingl anebo laserdisc
         (vinylové album se značí LP, nikoliv 12")

DCC = digitální kompaktní kazeta
MD = mini-disc
MC = kompaktní audiokazeta
LD nebo CDV = formát laserdisc
8-track = formát cartridge

MADONNA 45

 

 

 

KATALOGOVÁ ČÍSLA WARNER MUSIC

 

Každý oficiálně vydaný hudební nosič má přiřazeno katalogové číslo.  Jeho úplný formát je zároveň identifikačním číslem čárového kódu. Warner Music používá úplný formát s desíti čísly: 0000-00000-0.
V Anglii a Japonsku používají formát odlišný - vysvětlím níže.  Na této stránce se nezabývám popisem katalog. čísel u neprodejných promo-nosičů.
Nyní tedy bližší popis úplného katalogového čísla:

 

MADONNA Catalogue Number

Up

První čtyřčíslí značí katalog vydavatelské firmy. Všechny

nosiče od Madonny od roku 1982

do roku 1989 mají číslo 7599.

Od roku 1990 se začalo používat

číslo 5439 (pouze pro singly).

Od roku 1992 se začalo používat

číslo 9362 pro alba a maxisingly,

číslo 7599 se nadále používá

pro video a DVD.

 

Up

Prostřední pětičíslí je pak

samotným katalogovým -

neboli pořadovým číslem.

Přičemž např. singly jsou

v jiné číselné řadě než VHS

nebo alba atd...

 

Up                                 

Poslední číslo udává formát nosiče:

 

0 = 12" vinylový maxisingl

1 = vinylové LP

2 = CD nebo DVD (3" nebo 5")

3 = VHS

4 = MC (kompaktní audiokazeta)

5 = DCC (digit. kompaktní kazeta)

6 = laserdisc

7 = vinylový SP singl

8 = MD (mini disc)

9 = CD singl v papírovém obalu

 

Od roku 2008 byla tato pravidla

zcela změněna a nyní již neplatí.

 

 

 

V Británii se používá zkrácený tvar:
W1234 = 7" vinylový singl
 
Pro ostatní formáty se doplňují písmena:

W1234P = 7" picture disc
W1234T = 12" vinyl maxi (Twelve-inch)
W1234TP = 12" picture disc
W1234TX = 12" limitovaná edice
W1234CD = CD singl
atd atd...
 
Všechny britské výlisky však zároveň obsahují katalog. číslo v úplném formátu.

 MADONNA Spotlight

V Japonsku je značení zcela odlišné

a různě se časem vyvíjí.
První vydání CD singlů v 80. letech mělo čísla ve tvaru "28XD-713", reedice těchto singlů z roku 1990 měla tvar "WPCP-1234" (Warner Pioneer Corporation) a další reedice o 10 let později měla tvar
"WPCR-1234".
7" singly měly tvar "P-1234".
Japonci nepoužívají úplný desetičíselný tvar katalog. čísla.

 

7" singly z USA jdou bezpečně rozpoznat podle zkráceného katalogového čísla, kde první čtyřčíslí není vůbec uvedeno

a koncové číslo je umístěno na začátek.

Např. 7" singl "Everybody" z USA má tvar:
7-29841
12" maxisingly z USA mají tvar:
9 20608-0
CD singly v USA mají jiný zkrácený tvar:
9 41880-2

 

 

V roce 2008 Warner zcela změnil celý tento systém značení katalogových čísel, který je zde popsán.

Začal používat dva tvary - první je zkrácený:

2-440444

kde první číslo značí formát nosiče a za pomlčkou je šestimístné katalog. číslo (dříve bylo pětimístné)

 

Druhý tvar je pod čárovým kódem:

9362-49876-8
kde došlo ke změně značení formátu nosiče - pro koncové číslo již neplatí pravidla popsaná na této stránce.

 

Navíc číselné řady katalog. čísla již nejsou shodné mezi zkráceným tvarem a číslem pod čárovým kódem.

 

 

 

© MadonnaCollector.sweb.cz 

NAVRCHOLU.cz